ศาลจังหวัดสระแก้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ด่วน! ตรวจสอบคำสั่งขอขยายอุทธรณ์ - ฎีกา และหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์


ข่าวล่าสุดข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา
ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 52
อ.832/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.858/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.1083/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.170/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.471/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.472/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.473/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.511/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.542/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.543/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.544/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.545/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.546/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.552/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.556/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.557/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.558/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.563/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.564/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.565/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.566/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.567/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.568/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.569/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.570/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.571/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.572/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6
ม.1/60
นัดฟังคำสั่ง (ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1514/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1515/60
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2308/59
ยกเลิกนัด
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2646/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2662/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3042/59
สืบพยานจำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3194/59
สืบพยานจำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3352/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3565/59
ยกเลิกนัด
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.548/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.715/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย
อ.736/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.984/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.207/54
ฟังคำสั่งศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.2771/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.300/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.403/60
พิจารณา ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.5001/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.5003/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.547/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.722/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.94/60
นัดไกล่เกลี่ย /ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.112/60
นัดฟังคำพิพากษา (ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.387/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ