หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์: 0 3742 5096 - 7 เบอร์โทรสาร: 0 3742 5094 E-mail: sakc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 17
อ.2115/59
ครบกำหนดส่งตัว(ปชส.)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2118/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2306/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
พ.135/59
นัดตรวจแผนที่
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.2100/57
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ -
ศปก.อ.17/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1725/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1801/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2292/58
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2998/56
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3627/58
สืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.363/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3645/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.601/59
สืบพยานโจทก์ (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.602/59
สืบพยานโจทก์(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.690/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.193/59
ชี้อสองสถาน-สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)