ศาลจังหวัดสระแก้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์: 0 3742 5096 - 7 เบอร์โทรสาร: 0 3742 5094 E-mail: sakc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
อ.754/59

ห้องพิจารณาที่ -
อ.3765/59
นัดฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 1
พ.218/59
นัดพร้อม/ สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.2059/59
พิจารณาฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
ผบ.3957/59
พิจารณา ฯ
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1701/59
นัดฟังคำพิพากษา (ทขร.สมชาติ สิงห์สุวรรณ)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2202/59
ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.2381/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2760/59
สืบพยานโจทก์ (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3032/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.316/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3285/59
ประชุมคดี
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3535/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.3843/59
พบพนักงานคุมประพฤติฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3846/59
พบพนักงานคุมประพฤติฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4013/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4015/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4018/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4019/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4020/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4021/59
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.86/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.50/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2
พ.135/59
สืบพยานโจทก์ (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.178/59
สืบพยานจำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 10

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ