หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์: 0 3742 5096 - 7 เบอร์โทรสาร: 0 3742 5094 E-mail: sakc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background


วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 27
ศปก.อ.5/59
นัดฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1380/59
ครบกำหนดส่งตัว (ปชส.)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.808/59
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.855/58
นัดฟังคำพิพากษา (ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.48/59
นัดสืบโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.447/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.680/59
นัดชี้สองสถาน/นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.744/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.790/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.869/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.870/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.231/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.1464/59
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2024/58
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.2225/58
ฟังคำพิพากษา (ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2594/58
นัดสืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.2890/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3039/58
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.314/59
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3338/58
นัดสืบจำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.3648/58
สืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.606/59
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.2268/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7
ผบ.512/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.513/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7
พ.142/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.502/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)