หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์: 0 3742 5096 - 7 เบอร์โทรสาร: 0 3742 5094 E-mail: sakc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide background

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
สฉ.153/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.1330/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1336/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2740/58
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ -
สฉ.149/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
อ.2945/58
นัดฟังคำพิพากษา (ศาล) ทขร.ยงยุทธ ช่างฉาย
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.598/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.599/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.605/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.606/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.607/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.608/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.609/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.610/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.611/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.612/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.614/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.615/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.616/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.617/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.618/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.619/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.620/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.621/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.622/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.623/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.663/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.181/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
พ.187/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5
สฉ.148/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
สฉ.150/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
สฉ.151/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
สฉ.152/59
นัดสมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ 4
ศปก.อ.53/57
นัดฟังคำพิพากษา ศ.ทรัพย์สิน
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.1173/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1256/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1257/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1258/59
สมานฉันท์ฯ
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2401/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2406/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.2654/58
นัดสืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.2707/58
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 6
อ.2757/58
สืบพยานจำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.3076/57
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3380/58
สืบพยานจำเลย(ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.582/53
ฟังคำพิพากษาฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.120/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.123/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.124/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
ผบ.126/59
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1