ศาลจังหวัดสระแก้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ขณะนี้สามารถตรวจสอบคำสั่งขอขยายอุทธรณ์ - ฎีกา, หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี และบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว ได้ที่เว็บไซต์ศาลจังหวัดสระแก้วลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
พ.ศ. 2560
 1. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
 2. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
 3. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
 4. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
 5. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 6. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 7. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 8. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560
 9. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 10. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 11. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560
 12. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
 13. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 14. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 15. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 16. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 27กรกฎาคม 2560
 17. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560
 18. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560
 19. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
 20. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
 21. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
 22. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 8 กันยายน 2560
 23. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 11 กันยายน 2560
 24. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 15 กันยายน 2560
 25. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 22 กันยายน 2560
 26. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
 27. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560
 28. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560
 29. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 30. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
 31. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
 32. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 33. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560
 34. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560
 35. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 36. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
พ.ศ. 2561
 1. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 5 มกราคม 2561
 2. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 12 มกราคม 2561
 3. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 19 มกราคม 2561
 4. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 26 มกราคม 2561
 5. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 6. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
 7. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
 8. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 9. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561
 10. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561
 11. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
 12. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561
 13. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 11 เมษายน 2561
 14. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 20 เมษายน 2561
 15. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 27 เมษายน 2561
 16. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
 17. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
 18. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
 19. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
 20. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 21. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
 22. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
 23. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561
 24. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
 25. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 26. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา
รวมคดีอาญา แพ่ง ผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2560
 1. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
 2. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
 3. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
 4. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (1)
 5. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (2)
 6. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (1)
 7. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (2)
 8. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (1)
 9. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (2)
 10. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (1)
 11. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (2)
 12. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (1)
 13. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (2)
 14. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (1)
 15. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (2)
 16. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (1)
 17. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (2)
 18. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (1)
 19. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (2)
 20. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (1)
 21. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (2)
 22. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (1)
 23. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 (2)
 24. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (1)
 25. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (2)
 26. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (1)
 27. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 (2)
 28. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (1)
 29. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 (2)
 30. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (1)
 31. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (2)
 32. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (1)
 33. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 (2)
 34. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 (1)
 35. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา วันที่ 1 กันยายน 2560 (2)
 36. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 (1)
 37. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 (2)
 38. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 (1)
 39. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 (2)
 40. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 (1)
 41. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 (2)
 42. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (1)
 43. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 (2)
 44. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (1)
 45. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 (2)
 46. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 (1)
 47. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560 (2)
 48. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (1)
 49. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (2)
 50. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (1)
 51. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (2)
 52. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (1)
 53. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (2)
 54. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (1)
 55. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (2)
 56. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (1)
 57. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (2)
 58. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (1)
 59. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (2)
 60. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 (1)
 61. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2560 (2)
 62. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 (1)
 63. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 (2)
รวมคดีอาญา แพ่ง ผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2561
 1. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 (1)
 2. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 (2)
 3. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 (1)
 4. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 (2)
 5. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 (1)
 6. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 (2)
 7. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (1)
 8. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (2)
 9. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (1)
 10. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (2)
 11. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561(1)
 12. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561(2)
 13. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 (1)
 14. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 (2)
 15. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 (1)
 16. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 (2)
 17. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 (1)
 18. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 (2)
 19. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 (1)
 20. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 (2)
 21. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 20 เมษายน 2561(1)
 22. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 20 เมษายน 2561(2)
 23. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (1)
 24. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 (2)
 25. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (1)
 26. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (2)
 27. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (1)
 28. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (2)
 29. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (1)
 30. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561 (2)
 31. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (1)
 32. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (2)
 33. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (1)
 34. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 (2)
 35. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (1)
 36. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (2)
 37. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (1)
 38. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 (2)
 39. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (1)
 40. คดีขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 (2)
เอกสารประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ประกาศศาลจังหวัดสระแก้ว
 1. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (สิงหาคม - กันยายน 2559)
 2. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน มิถุนายน 2561
 3. ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ
 4. ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสระแก้วและจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการตุลาการและบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
 5. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (เมษายน - มิถุนายน 2559)
 6. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว
 7. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน พฤษภาคม 2561
 8. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (14 ตุลาคม 2559)
 9. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
 10. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)
 11. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้และสัมภาษณ์เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2560
 12. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 13. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน กรกฎาคม 2561
 14. การรับสมัครคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำศาล
 15. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2561
 17. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว
 18. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน สิงหาคม 2561
 19. เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด