หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์: 0 3742 5096 - 7 เบอร์โทรสาร: 0 3742 5094 E-mail: sakc@coj.go.th
Slide background
Slide background
Slide backgroundวันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 16
ผบ.927/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1098/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1110/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.290/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.299/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.921/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.922/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.923/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.924/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.925/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.926/59
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
พ.280/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.282/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.284/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.285/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -
พ.286/59
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)