ศาลจังหวัดสระแก้ว


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ด่วน! ตรวจสอบคำสั่งขอขยายอุทธรณ์ - ฎีกา และหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว
พ.ศ. 2560
 1. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
 2. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
 3. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 28 เมษายน 2560
 4. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
 5. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560
 6. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
 7. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 8. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560
 9. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
 10. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560
 11. ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560
คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา
อาญา
 1. คดีอาญาที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

แพ่ง / ผู้บริโภค
 1. คดีแพ่ง - ผู้บริโภคที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

รวมคดีอาญา แพ่ง ผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2560
 1. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 12 เมษายน 2560
 2. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
 3. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
 4. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (1)
 5. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 (2)
 6. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (1)
 7. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (2)
 8. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (1)
 9. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (2)
 10. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (1)
 11. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 (2)
 12. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (1)
 13. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (2)
 14. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (1)
 15. คดีที่ขอขยายยื่นอุทธรณ์ - ฎีกา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 (2)

ประกาศ
  ประกาศศาลจังหวัดสระแก้ว
 1. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (สิงหาคม - กันยายน 2559)
 2. ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 6 รายการ
 3. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (เมษายน - มิถุนายน 2559)
 4. รายชื่อบุคคลผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว
 5. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (14 ตุลาคม 2559)
 6. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการตุลาการและครุภัณฑ์เครื่องเรือนประจำบ้านพักข้าราชการศาลยุติธรรม
 7. การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ (ธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560)
 8. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้และสัมภาษณ์เป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2560

 9. ยกเลิกการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ เดือน มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 10. sakc

 11. ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสระแก้ว
 12. การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 40
อ.1559/60
ครบกำหนดส่งตัว (ปชส.)
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3841/59
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 6
ผบ.915/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 1
อ.3933/59
นัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ห้องพิจารณาที่ -
อ.4035/59
นัดฟังคำฯ (ทขร.นันทรัตน์ แซ่คู)
ห้องพิจารณาที่ -
ผบ.1133/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1134/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1135/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1136/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1137/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1138/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1139/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1140/60
นัดไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1141/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1142/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1143/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1144/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1145/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1146/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1273/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1293/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1305/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1306/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1307/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1308/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1309/60
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10
ศปก.อ.7/59
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.133/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 5
อ.1888/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.1918/60
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.2798/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.3435/58
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 10
อ.4173/59
นัดสืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 7
อ.4194/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนือง)
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.681/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 10
ผบ.1058/58
ไปนัดไต่สวนคำร้องของดการบังคับคดี
ห้องพิจารณาที่ 5
ผบ.877/60
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 10
พ.472/59
สืบพยานโจทก์-จำเลย (ต่อเนื่อง)
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.515/58
ฟังคำพิพากษา (ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 6
พ.672/59
ฟังคำพิพากษา(ศาล)
ห้องพิจารณาที่ 6

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)